ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

RendezvousLogo

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis

Διαύγεια RSS - ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Η υπ'άριθμ. 6643/12-5-2021 Περίληψη της υπ.αριθμ. 6642/12-5-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη.
  Θέμα: Η υπ'άριθμ. 6643/12-5-2021 Περίληψη της υπ.αριθμ. 6642/12-5-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη.
  Ημ/νια: 12/05/2021 12:57:12
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥ4Ω46907Ω-Α4Ν
 2. H υπ.αριθμ. 6642/12-5-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη.
  Θέμα: H υπ.αριθμ. 6642/12-5-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) έτη.
  Ημ/νια: 12/05/2021 12:54:59
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΚ4Φ46907Ω-ΕΕΛ
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΕΣ ΛΕΝΤ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ”
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΕΣ ΛΕΝΤ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ”
  Ημ/νια: 12/05/2021 12:01:48
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΟΘ46907Ω-3Ε5
 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO support) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO support) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:38:29
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΥ646907Ω-8Τ8
 5. ΚΑΕ 1311
  Θέμα: ΚΑΕ 1311
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:05:33
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΜΤΣ46907Ω-Γ19
 6. ΚΑΕ 1312
  Θέμα: ΚΑΕ 1312
  Ημ/νια: 12/05/2021 10:47:37
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 61ΛΘ46907Ω-ΘΥΦ
 7. ΚΑΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  Θέμα: ΚΑΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 12/05/2021 10:28:47
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46907Ω-ΛΟΙ
 8. ΚΑΕ 7111
  Θέμα: ΚΑΕ 7111
  Ημ/νια: 12/05/2021 09:48:11
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣ2246907Ω-ΚΧΣ
 9. ΧΕ767
  Θέμα: ΧΕ767
  Ημ/νια: 12/05/2021 09:25:32
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤ7Ψ46907Ω-ΔΔΩ
 10. ΚΑΕ 0841
  Θέμα: ΚΑΕ 0841
  Ημ/νια: 12/05/2021 09:25:04
  Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΛΖ46907Ω-Ι0Θ